forsidebilde 1200

Ritt #3, som egentlig var oppsatt 3/6, flyttes til 17/6. Det betyr at ritt #3 kommer dagen etter ritt #4. Grunnen til endringen er at Regionsmesterskap Landevei ble lagt til helgen 2.-3. juni.