header3

Vigrestad SK invitetet til Ritt #1 Terrengcupen 2017 og Ritt #1 Regioncup 2017

Søndag 26.Mars 2017

Sted
Søndag 26.mars 2017 Haugstadskogen, Skogateigen industriområde.
haugstadskogen

Klasse
M/K 6-9 og M/K 10-12
M/K 13- Senior
Master klasser. M/K30-39, 40-49, 50-59, osv.

Tidskjema:
Foreløpig tidskjema. Antall påmeldinger i hver klasse vil avgjøre et endelig tidskjema.

Klasse Starttid Antatt slutt-tid Ca lengde pr.runde Runder Antatt rundetid
Gjennomsykling M/K6-12 K13-14 10:35     ---  
M8-9 og K8-9 11:00 11:20 800m 2runder Ca 7min
M6-7 og K6-7 11:30 11:45 500M 2runder Ca 5min
Pr.utdel. M6-9, K6-9 Snarest        
M11-12 og K13-14 12:00 12:23 Ca 900m 3runder Ca 7min
M/K 10, K11-12 12:01 12:20 Ca 900m 2runder Ca 9min
Pr.utdel. M10-12, K10-14 snarest        
Gj-sykling. Eldre klasser 12:30        
M-Sen 13:00 14:00 Ca 2300m 5runder Ca11min
M-Jun, M15-16, M-Master, K-senior 13:00 13:50 Ca 2300m 4runder Ca12min
K15-16, K-Jun, K-Master, M13-14 13:00 13:45 Ca 2300m 3runder Ca14min
Pr utdeling snarest        

Påmeldingsinformasjon
Påmeldingen skjer via EQ- timing. http://www.eqtiming.no/
Påmeldingsfrist: 24.mars 2017. Etterpåmelding på rittdagen.

Startnummer
Utdeling av startnummer søndag 26. mars fra kl. 09:30
Startnummer plasseres synlig i front av styret.

Lisens
Alle ryttere over 12 år må løse lisens. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIF's barneidretts-forsikring. Lisens medbringes for kontroll. Engangslisens for ungdom 13-16 år koster kr. 50,- per ritt.

Premiering
Full premiering i alle klasser opp til junior.
Øvrige klasser: Sammenlagt premiering ved cupen's slutt. (Kaffi etter målgang)
Utdeling skjer fortløpende etter jury/måldommer har godkjent resultatene. I klassen M/K 6-9 ingen tidtaking. M/K 10-12 blir resultatene opplyst etter startlisten.
Rangering i de øvrige klassene.

Resultatene vil bli publisert på egen nettside og eq-timing.no

Kiosk
Kiosk vil bli plassert i nærhet av start/mål.

Toalett og garderober
Toalett på parkeringsplassen. Dessverre ingen garderober, men kan organisere for langveis reisende.

Sikkerhet
Som arrangør har vi vektlagt sikkerheten. Løypene er lagt slik at vi kommer i minst mulig konflikt med trafikken og der løypene gir nok utfordringer. Det vil være tilgjengelig sanitetspersonell.

Rittregler
Rittregler i henhold til NCF sitt reglement. Se www.sykling.no . Godkjent hjelm er påbudt og anbefales også brukt av lagledere. Alle sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger.

Anti-doping
Terrengcupen og regioncupen er et rent arrangement. Anti-doping Norge vil foreta uanmeldte kontroller på alle NCF registrerte ritt. Som arrangør vil vi tilrettelegge forholdene for en eventuell kontroll etter gjeldene rutine. Alle ryttere og ledere skal forholde seg til instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge. Dersom utøver blir plukket ut til kontroll vil vi bruke samme kontaktliste som nevnt under sikkerhet. Ingen utøvere under 16 år skal til kontroll uten eskorte.